فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

اطلاعات تماس


مدیرعامل :بهرام سبحانی
وب سایت :http://www.msc.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983152733333
نمابر :+983133324324
آدرس: اصفهان ، شهر مباركه
کد پستی: 8488111131

ارسال پیام


لطفا برای ارسال پیام وارد حساب کاربری شوید , ورود

Scroll